เรียนรู้เกี่ยวกับ Astar

อนาคตของ Web3

Astar เป็นแพล็ตฟอร์มสมาร์ทคอนแทรคที่มีพื้นฐานเป็น Substrate รองรับทั้ง Ethereum, WebAssembly, และรวมถึง Layer2 solutions
ทำไมต้องใช้ Astar

ทำไมต้อง Astar?

Astar เป็นแพล็ตฟอร์มสมาร์ทคอนแทรคที่มีพื้นฐานเป็น Substrate รองรับทั้ง Ethereum, WebAssembly, และรวมถึง Layer2 solutions

ความสามารถในการทำธุรกรรม

กว่าหลายพันครั้งต่อวินาที

ค่าการทำธุรกรรมที่แสนถูก

ไม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 300-900 บาท ต่อครั้ง

การทำธุรกรรมที่

รวดเร็วภายใน 1 นาที

หลับอยู่ก็มีตังค์ใช้ด้วย

dApp staking

ใช้กระเป๋าอย่าง

Metamask และ Polkadot.js ได้

มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่

สามารถพูดคุยกับพาราเชนอื่นๆ และ บล็อกเชน เลเยอร์ 1 ต่างๆ ผ่าน Astar กัน

คำถามพบบ่อย

ความที่ Astar เป็นแพล็ตฟอร์มสมาร์ทคอนแทรคที่มีพื้นฐานเป็น Substrate ทำให้ไม่มีคอนแทรคทั้ง ERC20 และ BEP20

ทีม Astar Network ไม่มีแผนที่จะทำ Private sale, ICO, IEO หรือแม้แต่ IDO ทางเดียวที่สามารถได้เหรียญคือการร่วม Polkadot PLO (Parachain Lease Offering)

Shiden เป็นเครือข่ายทดสอบของ Astar Network ซึ่งเป็นพาราเชนบน Kusama Network (Kusama เป็นเครือข่ายทดสอบของ Polkadot) ที่เป็นเครือข่ายสำหรับการทดสอบ ทดลอง, ค้นคว้า, และพัฒนา ทีมสามารถทดสอบผลสรุปที่เป็นสภาวะเสมือนจริงบน Shiden หาบัค และนำผลที่ได้ไปใช้งานกับ Astar

แรกเริ่ม Astar Network นั้นใช้ชื่อ Plasm Network แต่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Astar เนื่องจากชื่อคล้ายคลึงกับ L2 solution ที่มีความสามารถในการปรับขยายบน Ethereum อย่าง Plasma เพื่อเลี่ยงความสับสน

สามาราถใช้ได้ รายละเอียด https://www.youtube.com/watch?v=UnfpGFGocjc&ab_channel=bLd759 and here https://docs.astar.network/integration/network-details

สามารถโพสต์บน : https://forum.astar.network/

ซัพพลายเริ่มของ Astar Network  อยู่ที่ 7,000,000,000 ASTR ส่วนของ Shiden Network อยู่ที่ 70,000,000 SDN มี inflation ปีละประมาณ 10%