Chào mừng đến với Astarhub

Nơi bạn có thể tìm hiểu mọi thứ về blockchain và các dự án của Astar và Shiden từ hệ sinh thái của họ
Khám phá Astar
01 – Tìm hiểu

Hướng dẫn và tài liệu mới nhất

Nhà phát triển
Người dùng
By Astar Core

Band Protocol

By Astar Core

DIA

By Astar Core

SubQuery

By GTS Ventures

Sirius Finance: How to APE in Sirius Finance? [Video]

How to use Sirius Finance ?

By Subwallet

Subwallet: Connect SubWallet to the Astar Portal [Video]

SubWallet x Astar Series: Connect SubWallet to the Astar Portal

By Subwallet

Subwallet: Manage Astar assets with SubWallet [Video]

Manage Astar assets with SubWallet

By Subwallet

Subwallet: Transfer $ASTR between SubWallet & Metamask [Video]

SubWallet x Astar Series: Transfer $ASTR between SubWallet & Metamask

By Subwallet

Subwallet: Send fund [Video]

SubWallet x Astar Series: Send fund

02 – Bắt đầu

Bắt đầu hình thành Astar của bạn

Astar là một trung tâm dApp gốc của Polkadot hỗ trợ các giải pháp Ethereum, WebAssembly, dApp Staking và Layer2

01.

Tìm hiểu về Astar

Astar là gì và nó giải quyết các vấn đề hiện tại trong không gian tiền điện tử như thế nào?

02.

Choose your wallet

Quản lý mã thông báo của bạn và tương tác với dApps

03.

Nhận mã thông báo

Sàn giao dịch tập trung và sàn giao dịch phi tập trung đáng tin cậy để nhận ASTR và SDN

04.

Sử dụng dApps

Khám phá các dApp tuyệt vời do Astar cung cấp

05.

Xây dựng

Tạo các dApps có thể mở rộng bằng cách sử dụng tài liệu và hướng dẫn toàn diện

06.

Bắt đầu tìm hiểu Astar ngay bây giờ

Chúng tôi thực sự được truyền cảm hứng khi thấy cộng đồng ngày càng phát triển!

Astar là gì?

Astar là gì?

Astar Network là một cơ sở hạ tầng có thể mở rộng và tương tác cho Web 3.0. Vì Astar Network được xây dựng với khung Parity’s Substrate, nó là một parachain của Polkadot hoạt động như một nền tảng hợp đồng thông minh có thể mở rộng. Polkadot Relaychain không hỗ trợ các hợp đồng thông minh theo thiết kế. Nó cho Astar một cơ hội để lấp đầy khoảng trống này. Khả năng mở rộng rõ ràng là một trong những yêu cầu quan trọng nhất mà các nhà phát triển dApp có. Lý tưởng nhất là các nhà phát triển có thể xây dựng bất kỳ ứng dụng nào trên Mạng Astar mà không cần phải xem xét khả năng mở rộng của chúng

Tại sao lại là Astar?